Tag archieven: columns

Misbaar

Mijn vrouw kijkt het liefst naar films die goed aflopen, ze haat het applaus van klapvee tijdens televisiespelletjes en qua muziek is ze vooral gecharmeerd van rustige liedjes. Die liedjes hebben dan bij voorkeur het traditionele stramien van couplet-refrein-couplet-refrein-bruggetje-couplet-herhaald refrein. Lange soli van vooral gitaristen worden door haar niet op prijs gesteld.

Wij beoordelen soms samen de muziek die ons wordt aangeboden via de radio en kwalificeren die dan tamelijk rigide: de liedjes zijn misbaar of niet. Ik zal u niet vermoeien met een opsomming van de liedjes die in onze ogen misbaar zijn. Het zijn er nogal wat. Ik kan u wel verklappen dat ‘Volendam’ oververtegenwoordigd is.

Het werk van columnisten is soms ook nogal misbaar. Omdat de inhoud niets toevoegt aan al het bestaande, of omdat er een al te particuliere mening wordt vertolkt. Het land lijkt momenteel vergeven van columnisten. (En van organisatieadviseurs en coaches, maar dat is weer een ander verhaal.) Met de toename van al die vakbroeders en -zusters neemt de kwaliteit navenant af.

Ook deze column is bij nader inzien misbaar. Gaandeweg ben ik zelf tot dat inzicht gekomen en ik acht het mijn verantwoordelijkheid om u dan ook de volgende handreiking te doen. Pakt u even een pen, een liniaal met centimeterverdeling en een schaar? Ik wacht wel even.

 

Bent u daar weer? Ik stel voor dat u straks onderaan deze column een onderbroken lijn trekt, die bestaat uit korte streepjes van pakweg vier millimeter, met een tussenruimte van twee millimeter. Aan de rechterzijde houdt u anderhalve centimeter vrij. Op die plaats tekent u een klein schaartje; een voorbeeld heeft u inmiddels bij de hand. Leg nu pen en liniaal terzijde en pak de schaar. Knip de column af, over het lijntje dat u zojuist zelf hebt getekend. Maak van de column een prop en gooi ‘m in prullenbak of – beter – leg ‘m ongepropt in de oudpapierbak.

Het overige papier kunt u gebruiken voor het maken van een boodschappenlijstje. Of schrijf de handleiding over, opdat u die in de toekomst nog ‘ns kunt gebruiken.