Ongemakkelijke overpeinzing

Het volgende gedicht gaat over het ongebreideld delen van intieme en persoonlijke zaken op social media als Facebook en Twitter, en over het misbruiken van het woord respect, wat naar mijn smaak nogal eens gebeurt.

Het lezen van dit gedicht roept wellicht uw weerzin op. Laat ik u open en eerlijk zeggen: dat is de bedoeling.

 

Ongemakkelijke overpeinzing

Mijn poep heeft een strontkleur.

Ik hou niet van strontkleur,

maar daarmee wijs ik mijn poep niet af.

Ik heb juist diep respect voor mijn poep.

Ook voor uw poep, trouwens.

Ik stel het op prijs

als u ook mijn poep respecteert.

Ongeacht de kleur.